ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de identificarea clienților în Țările Baltice în cadrul Proiectului investițional implementat cu suportul Programului de creștere a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și  internaționalizare  acestora, prin procedura de achiziție de valoare mică.


Denumirea entității contractante:
Societatea cu Răspundere Limitată Doctor-farm.

 1. IDNO:
 2. Adresa: Chișinău, str. N. Costin 57, ap.170
 3. Numărul de telefon/fax:
 4. Tip procedură achiziție: procedura de valoare mică.
 5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: doctor.farm@yahoo.com
 6. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate: societate cu răspundere limitată; domeniul principal de activitate al întreprinderii – producerea ceaiului din plante.
 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea serviciilor:
Nr. d/oDenumirea serviciilor solicitateUnitatea de măsurăCantitateaSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1Elaborarea profilului de export al companiei;

-Dezvoltarea listei de potențiali parteneri în toate trei Țări Baltice – Letonia, Lituania și Estonia

-Elaborarea unui raport de progres

– Elaborarea unui Plan de Întâlniri B2B

-Dezvoltarea unui raport final privind contactarea și interesul manifestat de către potențiali parteneri din toate trei Țări Baltice

-Elaborarea unui plan de întâlniri B2B matchmaking

Buc. 1

 

 1. Termenii și condițiile de prestare solicitați: 6 luni de la data semnării contractului
 2. Termenul de valabilitate a contractului: până la executarea reciprocă a obligațiilor contractuale
 3. Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/oDenumirea documentului/cerinței

 

Cerințe suplimentare față de documentNivelul minim/
Obligativitatea
1Documentele de constituire (Extrasul de la CIS)Copie semnată, scanată și expediată electronicDA

 

2Specificatii de preț

(Formularul ofertei – F 4.2)

Copie semnată, scanată și expediată electronic. Prin aplicarea semnăturii și ștampilei întreprinderiiDA

 

3.Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuitDeclarație privind:

–                 -experiență cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de dezvoltare a afacerilor

–                 – experiență cel puțin 3 ani în domeniul consultanței de afaceri în dezvoltarea exportului

–                 – prezență regională prin oficii și capacitate de consultanță (cel puțin încă un oficiu afiliat, în afara celui din Republica Moldova)

–                 -cel puțin 3 contracte prestate pe serviciul solicitat

–                 – echipă cu capabilități de limbi străine (eg. engleză) și cunoașterea specificului de business european prin proiecte realizate (cu referințe)

DA

 

 1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Întrunirea cumulativă a cerințelor așa cum sunt specificate la punctul 10 de mai sus.
 2. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • pe: 23.01.2023
 1. Adresa de e-mail la care trebuie transmise ofertele: doctor.farm@yahoo.com.
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

 

Conducătorul grupului de lucru: Chercheja Ecaterina ­­­­­­­

Adaugă comentariu

ro_RORomanian